DEKSTATION

Bij ons kunt u terecht wanneer u, uw merrie wilt laten dekken door een van onze onderstaande KFPS dekhengsten. Tevens bieden wij professionele veterinaire begeleiding waarbij het eventueel mogelijk is om uw merrie bij ons te stallen gedurende de dekking.

NIEUW – NIEUW – NIEUW – NIEUW

 Sperma bestellen via 06 – 25440021 of via mail: info@stalfandekadyk.nl

 DEKVOORWAARDEN
 
 • Het dekken van uw merrie geschiedt onder de algemene voorwaarden van de Bond van KWPN-Hengstenhouders incl. daarna gedeponeerde wijzigingen en aanvullingen. 
 • Bij de eerste inseminatie dient het papier of paspoort (het liefst een kopie) van de merrie met de juiste adresgegevens aanwezig te zijn, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan bij de registratie van de dekking.
 • Stal fan de Kadyk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ziekte, EVA/CEM besmetting, letsel aan mensen, dieren, vervoermiddelen of enigszins.
 • Het dek seizoen eindigt op 01 September 2024.
 • Gust reductie: Om in aanmerking te komen voor de gust reductie van het seizoen 2024, dient u voor 1 oktober 2024 een schriftelijke dierenartsverklaring in te leveren bij ons station, anders vervalt de gust reductie van 2024.
 • Door het bestellen en ontvangen van het sperma, heeft de merriehouder kennisgenomen van onze dek- en betalingsvoorwaarden en verklaart zich akkoord met deze voorwaarden.
 • Ontstane kosten door het te laat doorgeven van merriegegevens of drachtigheden aan het stamboek zijn voor de eigenaar/merriehouder zelf. 
DEKGELDEN
 • Zijn exclusief BTW, administratie- en eventuele verzendkosten. 
 • Het dekgeld kunt u vinden op de onderstaande pagina bij de desbetreffende hengst
 • Facturatie vindt plaats, twee weken na de eerste inseminatie.
 • Blijkt uw merrie gust in 2024 en wordt zij weer bij ons aangeboden in 2025, dan krijgt u 50% reductie. Mits u dit jaar het volledige dekgeld heeft betaald. Deze gust reductie geldt alleen bij een geldige dierenartsverklaring die voor 1 oktober ingediend moet worden. 
 SPERMA BESTELLEN / VERZENDEN
 • Spermabestellingen kunt u tot 09.30 uur bestellen via 06- 25440021 of via email; info@stalfandekadyk.nl.
 • Spermabestellingen buiten Nederland dienen voor 9.00 uur besteld te zijn bij ons.
 • In de Noordelijke provincies insemineren wij uw merrie op de eisprong aan huis zonder extra kosten. Buiten de noordelijke provincies worden er transportkosten in rekening gebracht. Dit betreft per verzending €37,00 excl. BTW.
 • De verzendkosten naar andere KI-stations worden in rekening gebracht aan de merriehouder.
 • Indien sperma voor een embryospoeling/ICSI bedoeld is, moet dit bij de eerste bestelling aan ons worden door gegeven.
 • Bij embryotransplantatie/ICSI is er dekgeld verschuldigd per gespoelde embryo. 
 • Het inboeken van de dekking bij het stamboek geschiedt na betaling van het volledige dekgeld.
 • Verzendkosten naar dierenarts-, thuis of staladressen worden doorberekend.
 PENSION- EN DIERENARTSKOSTEN
 • Merrie met veulen € 15.- per dag excl. BTW
 • Merrie zonder veulen € 12,50 per dag excl. BTW
 • Weidegang merrie zonder veulen € 10.- per dag excl. BTW
 • Voor de merries die op ons station worden aangeboden zijn de kosten éénmalig € 180.- (excl. BTW). Hieronder valt deeicelcontrole en het drachtigheidsonderzoek. Extra veterinaire kosten en handelingen zijn voor rekening en risico van de eigenaar.
 • Merries die op het station verblijven, dienen ingeënt te zijn tegen influenza. Paspoort bij aanleveren merrie graag afgeven op kantoor

Herre 524

Murk 540

Manno 541

Menso 542

Teun 505

Copyright @ 2020. Stal Fan de Kadyk | KVK: 01142393